Fizinių asmenų bankrotas

Lietuvoje fizinių asmenų bankroto įstatymas, numatantis galimybę nemokius asmenis atleisti nuo likusių skolų mokėjimo įsigaliojo 2013 m. kovo 1 d.
Fizinio asmens bankrotas – teisinė procedūra, kuria deklaruoja savo negalėjimą grąžinti skolas. Esminė ir privaloma bankroto paskelbimo sąlyga yra asmens nemokumas.
Nemokiu laikomas asmuo, kuris negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA arba 18.250 €.

Jei antstoliai areštavo Jūsų turtą, sąskaitas, pradėjo turto pardavimo procedūras  ir nežinote kaip elgtis, kviečiame kreiptis į mus:

  • Įvertinsime Jūsų situaciją ir galimybes iškelti fizinio asmens bankroto bylą, pasiūlysime geriausius problemų sprendimo būdus.
  • Padėsime surinkti būtinus dokumentus, kad pradėti fizinio asmens bankroto procedūrą.
  • Parengsime pareiškimą teismui bei kitus teisinius dokumentus dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,  atstovausime Jus teisme.
  • Parengsime mokumo atkūrimo planą.