ĮMONIŲ NEMOKUMAS

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuris pakeitė iki tol galiojusius Įmonių bankroto ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymus.  
Juridinis asmuo laikomas nemokiu, kad jis negali vykdyti prievolių, kurių vykdymo terminai yra suėję, ir (arba) juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

Jeigu įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, turi pradelstų skolų, gauna kreditorių raginimus grąžinti skolas ir nežino kaip elgtis, jeigu buvo pradėti išieškojimai, kviečiame kreiptis į mus:

  • Atsakysime į visus rūpimus klausimus dėl bankroto proceso. 
  • Padėsime nustatyti įmonės mokumą (nemokumą).
  • Padėsime įvykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka.
  • Parengsime pranešimus kreditoriams dėl nemokumo proceso inicijavimo.
  • Parengsime pasiūlymus akcininkams dėl mokumo atkūrimo arba nemokumo proceso inicijavimo.
  • Parengsime pasiūlymus kreditoriams dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti.
  • Parengsime ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ir atstovausime teisme.
  • Padėsime sutvarkyti buhalterinę apskaitą. 
  • Suteiksime bet kokias kitas reikalingas paslaugas reikalingas procedūroms atlikti.